Tuyển sinh Ngành thiết kế thời trang

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ