kimhoa13032017's Recent Activity

Tuyển sinh Ngành thiết kế thời trang 2019

  1. kimhoa13032017 đã đăng chủ đề mới.

    Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life khánh thành Chubb Tower II

    Văn phòng kinh doanh mới sẽ là nơi làm việc và huấn luyện, đào tạo của gần 1.600 quản lý kinh doanh, đại diện kinh doanh và nhân viên Chubb...

    Diễn đàn: Quần áo thời trang

    20/5/19 lúc 10:31 AM

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ