Điểm thưởng dành cho Quoc Thao

Tuyển sinh 2020 Ngành thiết kế thời trang

 1. 10
  Thưởng vào: 13/4/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 15
  Thưởng vào: 11/11/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 3. 10
  Thưởng vào: 2/11/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 12/6/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 4/5/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 3/2/15

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ