Thoitrangmilan's Recent Activity

Tuyển sinh 2018 Ngành thiết kế thời trang

  1. Thoitrangmilan đã đăng chủ đề mới.

    Những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá thế nào là hàng VNXK

    Nếu trước đây, người Việt Nam luôn chạy theo những mốt thời trang của các nước bạn. Thì trong một vài năm gần đây, người tiêu dùng đã nâng...

    Diễn đàn: Xu hướng thời trang Việt Nam

    17/7/18 lúc 9:00 AM

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ