Điểm thưởng dành cho Vi TQT

Tuyển sinh 2020 Ngành thiết kế thời trang

 1. 10
  Thưởng vào: 5/10/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 2
  Thưởng vào: 18/9/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 5
  Thưởng vào: 2/6/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 4/5/16

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

Đào tạo Veston nam và Cắt may Âu phục nữ